تمام داشته های موجود در این گالری بی‌ مانند هستند. هر یک جداگانه انتخاب، بررسی‌ و در نهایت دقت و سرپرستی بسته بندی شده تا به دستان شما برسند. برای انتخاب بهتر همیشه راه تماس با ما برای شما وجود دارد. در انتخاب خود با دقت و در نگهداری آن‌ مهربان باشید. اگر به دلیلی کالای ارسال شده مورد پسند و سلیقه شما نبود،  امکان بازگرداندن کالا در آن‌ لحظه وجود دارد. در صورت تمایل به بازگرداندن، کالای مربوطه باید به مانند زمان تحویل دست نخورده، درست، کامل و بی‌ نقص باشند. در صورت هرگونه استفاده از کالا، پس گرفته نخواهد شد. کالای بازگردانده شده می ‌بایستی در بسته بندی اصلی گالری و به همراه کارت گارانتی باشد. در مورد آثار هنری داشتن مهر و امضای گالری حکم تایید اثرست. در صورت نیاز به تغییر اندازه یا رنگ حتما با ما تماس بگیرید. در صورت تایید دلیل بازگشت کالا، هزینه آن‌ هرچه زودتر به شما بر خواهد گشت

AZWELL GALLERY