گالری ازول

اینجا همان جایی ‌ست که سادگی‌ زیبایی‌ ست. آنجا که تمام خوبی ها با هر صدای قلب  دراصالت داستان بازگو میشود.   تقسیم حس من است با تو, وقتی‌ دلت می‌خواهد
تا در این قرار سهمی داشته باشی.

آفرینش

از جنس وصال و بهر رسیدن, همه از نور یک ذات آفریده. همدستی زمین و زمان را لحظه ای‌‌ ماندگار در راه است بی‌ آنکه تکرار شود.

در نور

هم سنگ

راه خیال

null

ویژگی ‌‌های برتر

زندگی‌ زیباست

زندگی‌ زیباست

زمین بجوی و به دریا بزن که همراه توام.

هدیه ببخش

هدیه ببخش

دگرگون کن. رنگارنگ باش. همه گیر شو.

پیمان بستیم

پیمان بستیم

با عشق و الهام ازطبیعت برای روح و جان شما.

تکه‌های نور

تکه‌های نور

سیمای خویش را روشنی ببخش، روز و شب.